Savilahden työmaan yhtenäinen ilme

Pill glass
Työmaa-aidoilla on vaikutusta kaupunkikuvaan, alueen omaleimaisuuteen ja houkuttelevuuteen. Yhtenäisellä työmaa-aidalla saadaan luotua alueelle siisti ilme, selkeytettyä kulkuväyliä, estettyä työmaan leviäminen ja parannettua turvallisuutta. Aitaa voidaan käyttää myös viestinnän apuvälineenä.

Suunnittelimme visuaalisen ilmeen, kuvitukset, visuaaliset työkalut ja erikokoiset työmaa-aitojen ja kylttien mallit. Loimme visuaalisen ilmeen pohjalta tekniset piirustukset valaistusuunnitelmasta ja tuotannon ohjeistukset.

Teimme:
Visuaalinen ilme
Brändi
Opasteet
Visuaalinen viestintä
No items found.

Asiakas: Kuopion Kaupunkiympäristön palvelualue

Lisää työnäytteitä