​&Luovuus liiketoiminnan kehittämisessä

Sinulla voi olla vakiintunut yritys, uusi liiketoimintaidea tai teknologinen innovaatio, mutta mietit millä tavoin voisit tavoittaa mahdollisimman kiinnostavalla tavalla kohderyhmäsi.

Luomme rinnallasi uusia onnistumisia brändisuunnittelun, palvelumuotoilun, selkeän opastuksen ja graafisen suunnittelun kautta. Sinä tuot yhteiseen suunnittelupöytään oman ydinosaamisesi ja me puolestaan luovuuden.

Visuaalinen viestintä

Teemme logosuunnittelusta visuaaliseen tarinankerrontaan, suunnittelujärjestelmistä konseptitaideeseen, infografioista kuvituksiin. Ja voimme kaikki sen herättää eloon animaatio muodossa.

Katso lisää

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilun osalta teemme toimivaa ja näyttävää konsultointia, tuotteistusta, testausta ja parhaan käyttäjäkokemuksen luomista. Tulokset ovat näyttäviä ja käsin koskettavia, ei vaan word tai powerpoint raportteja. Työskentelymme on käyttäjälähtöistä, ja otamme huomioon yrityksesti toimintatavat ja -mahdollisuudet, sekä asiakkaan toiveet ja odotukset.

Katso lisää

Opastussuunnittelu (wayfinding)

Opastussuunnittelun osalta teemme sujuvaa, esteetöntä ja saavutettavaa liikkumista sisä- ja ulkotiloihin. Wayfinding / Opastuksessa huomioimme kognitiivisen saavutettavuuden eri materiaalejen, sävyjen, kuvakkaiden (piktogrammien) avulla. Kauttamme onnistuu palvelut käyttäjäkartoituksesta ja palvelupolusta visuaalisen suunnitteluun ja asennukseen asti.

Katso lisää

Strateginen suunnittelu

Menestyäksesi sinun on ymmärrettävä asiakkaiden tarpeita, toiveita ja pelkoja. Me autamme sinua muotoilun keinoin tekemään parempia brändejä, palveluita ja bisnestä. Selvitämme palvelumuotoilun keinoin mikä sinun asiakkaillesi on merkityksellistä ja millä luomme heille lisäarvoa. Luomme yhdessä työkalut suurienkin liiketoiminnallisten päätösten tekemiseksi. Näin syntyy brändisi ja asiakkaiden välillä positiivinen vuorovaikutus.

Katso lisää

Prosessi

Luovuus on vapaata ja ennakkoluulotonta ajattelua. Uteliaisuutta kokeilla ja yhdistää uusia asioita. Yksinkertaistetun prosessin avulla luomme asioita oikeassa järjestyksessä oikeaan aikaan, jossa jokainen askel tukee ja vie kehittämisen seuraavaan vaiheeseen. Prosessimme on työmme laadun perusta. Sen avulla meidän luovat ja yksityiskohdistakin innostuvat ammattilaiset ja asiakkaat huomioivat jokaisen tärkeän osa kehittämistyöstä.


Oivaltaminen

Seuraamme kulttuurin, trendien kehityksen ja asiakkaiden oivallusten olosuhteita ja yhteyksiä.
Tuloksena syntyy ymmärrys toiminnanympäristöstä ja yrityksesi vahvuuksista ja kehitystarpeista.

Kehitys

Luomme asiakaslähtöisiä strategioita ja innovoimme uusia konsepteja liiketoimintasi mahdollisuuksien ja asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden toteuttamiseksi. Löydämme vankat vastaukset yksinkertaisille kysymyksille, Miksi? Mitä? ja Miten?

Toteutus

Viemme kehitetyn strategian toimimaan tosielämässä, luomalla todellista arvoa ja hyvinvointia ihmisille. Maailmanluokan design ja saavuttava muotoilu on meillä itsestäänselvyys. Tuloksena oikeita ihmisiä puhuttavia brändi- ja palvelukokonaisuuksia digitaalisissa ja fyysisissä ympäristöissä.

Tarjoamme sinulle

Strategia

Brändistrategia
Brändin arvot
Brändin kultuuri
Purpose
Palvelu strategia
Tuotte strategia
Strategia visualisointi
Strategia animointi

Tarinankerronta

Sanallinen brändi ja äänensävyt
Copywriting
Sisällön luominen
Kuvakäsikirjoitus ja ohjaus
Video
Valokuvaus
Animaatio

Visuaalinen suunnittelu

Brändin suunnittelu
Visuaalinen ilme
Graafinen suunnittelu
Opastesuunnittelu
UI-suunnittelu
UX-suunnittelu
Pakkaussuunnittelu
Julkisen tilan suunnittelu  
Painoaineiston suunnittelu  
Kuvake (piktogrammi) suunnittelu

Palvelumuotoilu

Asiakasymmärrys
Tuotteistus
Käyttäjänkokemuksen suunnittelu
Sidosryhmien tarpeet- ja analysointi,
haastattelut sekä työvaiheiden seuranta
Design Sprint
Kehitystyöpajat

Way finding / Opastesuunnittelu

Sisä- ja ulkotilojen käyttäjäkokemuksen suunnittelu
Opastusjärjestelmien brändin mukainen suunnittelu
Opastesuunnittelun tuotannon ja asennuksien välittäminen sekä
laadunvalvonta