Strateginen suunnittelu

Autamme asiakkaitamme kehittämään omaa liiketoimintaa ja palveluita, jossa asiakasnäkökulma asetetaan kehittämisen keskiöön. Käyttäjäkokemus ja siihen vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen on tänä päivänä yksi merkittävimmistä kilpailutekijöistä. Me tiedämme kuinka käyttäjäkokemusta suunnitellaan ja autamme myös asiakkaitamme muuttumaan toiminnaltaan oikeasti asiakaskeskeisimmiksi.

Ymmärryksen avulla merkityksellisiä päätöksiä.

Yritys, brändi, tuote tai palvelu on juuri niin vahva kuin sitä johtavat arvot ja päätökset.

Menestyäksesi sinun on ymmärrettävä asiakkaiden tarpeita, toiveita ja pelkoja. Me autamme sinua muotoilun keinoin tekemään parempia brändejä, palveluita ja bisnestä. Selvitämme palvelumuotoilun keinoin mikä sinun asiakkaillesi on merkityksellistä ja millä luomme heille, heidän tavoittelemaa lisäarvoa. Luomme yhdessä työkalut suurienkin liiketoiminnallisten päätösten tekemiseksi. Näin syntyy brändisi ja asiakkaiden välillä positiivinen vuorovaikutus. Mikä erottaa menestyksen keskinkertaisuudesta? Tietenkin perusteltujen, vahvojen ja oikea-aikaisten päätösten tekeminen. Jotta yritys voisi menestyä, se tarvitsee näkemyksen joka inspiroi, strategian joka antaa tietoa päätöksistä ja prosessin joka auttaa tekemään päätöksiä nopeasti ja oikealla hetkellä. Kokemuksen, tutkimustaidon ja muotoiluajattelun sekä palvelumuotoilun menetelmien avulla autamme luomaan asiakkaillemme strategioita, prosesseja ja käytäntöjä, jotka vaikuttavat suuriin liiketoimintapäätöksiin. Tämä johtaa palveluihin, brändeihin, tiloihin ja liiketoimitaan, joissa on järkeä ja menestyksen potentiaalia.

Prosessi

Hyödynnämme suunnittelussa muotoiluajattelua ja osallistavia menetelmiä, joiden avulla pyrimme ymmärtämään palvelukokemuksen merkityksen asiakkaalle ja organisaation toiminnalle. Aloitamme asiakkaiden tarpeiden, toiminnan ja mahdollisten kipupisteiden kartoituksella. Palvelumuotoilun prosessi auttaa varmistamaan, että ratkaisuja etsitään asiakkaan näkökulmasta oikeisiin ongelmiin ja ymmärretään mitä asioita asiakas ratkaisussa arvostaa. Asiakkaat ja työntekijät ovat osallisina prosessissa paitsi tarpeiden tunnistamisessa myös ratkaisujen ideoinnissa ja niiden testaamisessa.
01

Oivaltaminen

Seuraamme kulttuurin, trendien kehityksen ja asiakkaiden toiminnan olosuhteita ja yhteyksiä. Selvitämme asiakkailta tietoa mihin hän ei välttämättä osaa pelkästään kysyttäessä vastata. Kyse ei siis ole yleisistä olettamuksista tai meidän mielipiteistämme. Hyödynnämme etnografista tutkimusstrategiaa ja laadullista tutkimusprosessista, johon kuuluu fyysinen läsnäolo asiakkaiden ympäristöissä ja vuorovaikutustilanteissa. Tuloksena syntyy ymmärrys toimintaympäristöstä ja yrityksesi vahvuuksista ja kehitystarpeista sekä tekijöistä, joita asiakkaasi arvostavat.

02

Kehitys

Luomme asiakaslähtöisiä strategioita ja innovoimme uusia konsepteja liiketoimintasi mahdollisuuksien ja asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden toteuttamiseksi. Löydämme vankat vastaukset yksinkertaisille kysymyksille, Miksi? Mitä? ja Miten? Varmistamme, että ratkaisuja etsitään asiakkaan näkökulmasta oikeisiin ongelmiin. Asiakkaat ja työntekijät ovat mukana kehityksen eri vaiheissa. Näin toimimalla voimme ketterästi kokeilla ja testata ratkaisuja ennen kuin ne lanseerataan. Vähennämme riskiä lähteä kehittämään ratkaisua, jolle ei todellisuudessa ole asiakkaiden keskuudessa kysyntää tai arvoa.

03

Toteutus

Viemme kehitetyn strategian ja ratkaisun tosielämään. Luomme yhdessä todellista arvoa ja hyvinvointia ihmisille. Maailmanluokan design, innovatiivisuus ja saavuttava muotoilu on meillä itsestäänselvyys. Tuloksena on oikeita ihmisiä puhuttava brändi- ja palvelukokonaisuus digitaalisissa ja fyysisissä ympäristöissä. Usein juuri pienimmät ja arkisimmat yksityiskohdat merkitsevät lopputuloksessa kaikista eniten, siksi pidämme huolen, että ne eivät unohdu toteutuksen aikana. Meillä on taito tutkia, kehittää ja innovoida, mutta myös osaaminen toteuttaa suunnitelmat todeksi yhdessä asiakkaidemme kanssa. Tästä olemme & Creativella ylpeitä.

Related work

Ac viverra purus in in pretium arcu amet. Morbi nisl mauris sagittis purus donec lobortis amet.

No items found.