Visuaalinen viestintä

Autamme asiakkaitamme kehittämään omaa liiketoimintaa ja palveluita, jossa asiakasnäkökulma asetetaan kehittämisen keskiöön. Käyttäjäkokemus ja siihen vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen on tänä päivänä yksi merkittävimmistä kilpailutekijöistä. Me tiedämme kuinka käyttäjäkokemusta suunnitellaan ja autamme myös asiakkaitamme muuttumaan toiminnaltaan oikeasti asiakaskeskeisimmiksi.

Erottuva ja yllättävä visuaalinen viestintä

Luovuus, idea ja graafisen suunnittelun taidot ovat meidän visuaalisen viestinnän työn perusta. Strategiatyön päätökset toimivat meidän työlle ohjurina ja antaa perustelut miksi ja kenelle visuaalinen tyyli on luotu. Luova tiimimme toteuttaa logosuunnittelusta visuaaliseen tarinankerrontaan, suunnittelujärjestelmistä konseptitaiteeseen ja infografioista kuvituksiin. Voimme myös herättää kaiken visuaalisen kerronnan eloon animaatioiden muodossa. Luomme graafisia kokonaisuuksia, jotka puhuttavat asiakkaidemme asiakkaita, tuo esiin brändisi laadun ja vahvuudet sekä erottuu selkeästi kilpailijoista.

Prosessi

Hyödynnämme suunnittelussa muotoiluajattelua ja osallistavia menetelmiä, joiden avulla pyrimme ymmärtämään palvelukokemuksen merkityksen asiakkaalle ja organisaation toiminnalle. Aloitamme asiakkaiden tarpeiden, toiminnan ja mahdollisten kipupisteiden kartoituksella. Palvelumuotoilun prosessi auttaa varmistamaan, että ratkaisuja etsitään asiakkaan näkökulmasta oikeisiin ongelmiin ja ymmärretään mitä asioita asiakas ratkaisussa arvostaa. Asiakkaat ja työntekijät ovat osallisina prosessissa paitsi tarpeiden tunnistamisessa myös ratkaisujen ideoinnissa ja niiden testaamisessa.
01

Oivaltaminen

Seuraamme kulttuurin, trendien kehityksen ja asiakkaiden toiminnan olosuhteita ja yhteyksiä. Selvitämme asiakkailta tietoa mihin hän ei välttämättä osaa pelkästään kysyttäessä vastata. Kyse ei siis ole yleisistä olettamuksista tai meidän mielipiteistämme. Hyödynnämme etnografista tutkimusstrategiaa ja laadullista tutkimusprosessista, johon kuuluu fyysinen läsnäolo asiakkaiden ympäristöissä ja vuorovaikutustilanteissa. Tuloksena syntyy ymmärrys toimintaympäristöstä ja yrityksesi vahvuuksista ja kehitystarpeista sekä tekijöistä, joita asiakkaasi arvostavat.

02

Kehitys

Luomme asiakaslähtöisiä strategioita ja innovoimme uusia konsepteja liiketoimintasi mahdollisuuksien ja asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden toteuttamiseksi. Löydämme vankat vastaukset yksinkertaisille kysymyksille, Miksi? Mitä? ja Miten? Varmistamme, että ratkaisuja etsitään asiakkaan näkökulmasta oikeisiin ongelmiin. Asiakkaat ja työntekijät ovat mukana kehityksen eri vaiheissa. Näin toimimalla voimme ketterästi kokeilla ja testata ratkaisuja ennen kuin ne lanseerataan. Vähennämme riskiä lähteä kehittämään ratkaisua, jolle ei todellisuudessa ole asiakkaiden keskuudessa kysyntää tai arvoa.

03

Toteutus

Viemme kehitetyn strategian ja ratkaisun tosielämään. Luomme yhdessä todellista arvoa ja hyvinvointia ihmisille. Maailmanluokan design, innovatiivisuus ja saavuttava muotoilu on meillä itsestäänselvyys. Tuloksena on oikeita ihmisiä puhuttava brändi- ja palvelukokonaisuus digitaalisissa ja fyysisissä ympäristöissä. Usein juuri pienimmät ja arkisimmat yksityiskohdat merkitsevät lopputuloksessa kaikista eniten, siksi pidämme huolen, että ne eivät unohdu toteutuksen aikana. Meillä on taito tutkia, kehittää ja innovoida, mutta myös osaaminen toteuttaa suunnitelmat todeksi yhdessä asiakkaidemme kanssa. Tästä olemme & Creativella ylpeitä.

Related work

Ac viverra purus in in pretium arcu amet. Morbi nisl mauris sagittis purus donec lobortis amet.

No items found.